Általános szerződési feltételek

Három lehetőség az új otthon finanszírozására:

1.

Használhatja saját pénzét vagy olyan forrásokból származó pénzt, amelyek nem kapcsolódnak a szerkezetkész előregyártott kerámia házhoz. Mindkét esetben készpénzes ügyfélként vesszük Önt.

A szerződés aláírásakor csak 10% -ot fizeti be saját forrásaibol letétként a tervezési munka megkezdéséhez. Ezt követően a finanszírozás eggyes ütemekre lesz felosztva. Szigorúan be kell tartani a szerződésben a lakásfinanszírozás feltételeit. A fizetési határidők kötelező érvényűek, és a Társaság további befizetéseket fizet az alvállalkozók számára. A kifizetések késedelme negatív hatással lehet a következő ütemtervre. Az egyedi határidők be nem tartása esetén módosítási formában módosítani kell az együttműködés további eljárását és a kézbesítési határidőket. Kerámia Ház építése esetén természetesen igénybe vehető a Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK).

A finanszírozási módszer fő előnyei egyértelműen a banktól és más pénzügyi intézményektől való függetlenségüket jelentik. Biztos benne a saját készpénzforrásában, annak rendelkezésre állását, amikor csak akarja, és megállapodhat a társasággal a fizetés pontos ütemezéséről.

2.

Az építés kezdetének finanszírozása a saját pénzügyi forrásaiból, majd az előregyártott kerámia ház befejezése az elfogadáshoz, szerkezetkész épület felhasználásával a bank számára biztosítékként a jelzálogkölcsönben.

A szerződés aláírásakor mindössze 10% -ot fizet saját forrásaibol előlegként előre gyártott kerámia ház tervezési munkáinak megkezdéséhez. Ezt követően a finanszírozás eggyes ütemekre lesz felosztva. Mivel előzetesen nem kapjuk meg a termeléshez és az építéshez szükséges pénzeszközöket, ezért hitelezzük Önt a ház építéséig, ezért szigorúan be kell tartani a szerződés feltételeit. A fizetési határidők kötelező érvényűek, mivel a Társaság további befizetéseket fizet az alvállalkozók számára. A kifizetések késedelme negatív hatással lehet a következő ütemtervre.Az egyedi határidők be nem tartása esetén módosítási formában módosítani kell az együttműködés további eljárását és a kézbesítési határidőket. Kerámia Ház építése esetén természetesen igénybe vehető a Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK).

A finanszírozási módszer fő előnyei egyértelműen a banktól és más pénzügyi intézményektől való függetlenségüket jelentik. Biztos benne a saját készpénzforrásában, annak rendelkezésre állását, amikor csak akarja, és megállapodhat a társasággal a fizetés pontos ütemezéséről.

Megfelel Önnek ez a finanszírozási módszer?

Hívjon most! 8:00 – 16:00

3.

Minimális összegű saját források készsége és a családi ház teljes építésének és befejezésének finanszírozása hitelforrásokból, ahol a fedezetet a megrendelt előregyártott kerámiaház képezi.

A szerződés aláírásakor csupán 10% -ot fizet be a saját forrásaibol letétként a tervezési munka megkezdéséhez. A ház gyártását és építését a társaság finanszírozza, mivel az ügyfél nem tud a banknak elegendő biztosítékot nyújtani a kölcsönhöz. Kerámia Ház építése esetén természetesen igénybe vehető a Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK).

A lakásfinanszírozás ezen módjának legfőbb hátránya az, hogy függ a finanszírozó banktól vagy más intézménytől, és mennyire függ ezen vállalkozások értékelésétől.

Annak érdekében, hogy a tőlünk kapott nyersépületet a bank számára biztosítékként felhasználhassuk a hitel-pénzügyi források feldolgozásakor, szükséges megismerkednünk az Általános Szerződési Feltételekkel:

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ÁSZF-ben a „cég” kifejezés az építési munkára megbízott Kivitelezőt, azaz a CERAMIC HOUSES EU, Kft.-t jelenti.
  2. A jelen ÁSZF-ben a „Megrendelő” kifejezés az építési munka megrendelőjét jelenti.
  3. Az ÁSZF része a Vállakozási szerződésnek (a továbbiakban Szerződés), melyet természetes személlyel, nem vállalkozóval kötött. Aki a Szerződés megkötése és teljesítése során nem a munakörében jár el, szakmájában ill. vállalkozásában jogi személyként.
  4. Az ÁSZF az Üzletkötőhelyen vagy kérésre elérhető.
  5. A Szerződés elsőbbséget élvez az ÁSZF-el szemben, és az ÁSZF minden esetben kiegészíti a Szerződést.
 2. SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM
  1. Ha a Megrendelő a Szerződésben nem állapodik meg másként a Kivitelezővel, akkor a szabványos szállítási terjedelem (1-es sz. melléklet) érvényes.
  2. A szerződéses szállítási terjedelem a Szerződés része.
  3. A szállitási terjedelemben bekövetkezett bármilyen változás esetén írásbeli megállapodás kötelező, mely az aláírt Szerződés mellékleteként fog szerepelni. A Társaságnak jogában áll a kért változtatást nem elfogadni és a Mellékletet nem jóváhagyni. Ebben az esetben a cég felajánlhatja a Megrendelőnek a közös együttműködés idő előtti befejezését és lehetővé teszi, hogy a szükséges változtatásokat egy másik beszállító vagy az ügyfél önnállóan befejezze.
 3. AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUM
  1. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, az építési engedélyhez vonatkozó tervdokumentációt a ház ára nem tartalmazza, így azt a cégtől vagy más beszállítótól kell megrendelni.
  2. A szabványos szállítási terjedelemen túli tervdokumentáció rendelése esetén az ügyfél tájékoztatva lesz, hogy a tervdokumentáció hiányzó részét pótolni kell az építési engedélyhez.
  3. A tervrajz standard elkészítési ideje 14 napig tart, attól a naptól számítva, hogy a Megrendelő minden szükséges dokumentumot kézbesített.
  4. A tervrajz és tartozékai összhangban vannak a Szerződésben megállapodot feltételekkel és ennek megfelelően készül.
  5. Ha a Megrendelő nem igényli másképp az elektromos vezetékek, vízellátást és csatornahálózat az aktuális előírások szerint lesz kivitelezve és összhangban lesz a Szerződéshez csatolt melléklettel.
  6. A szükséges dokumentum az épület használatbavételének engedélyezéséhez része a szerződéses feltételeknek. Miután az ügyfél megtérítette a ház teljes költségét ezeket a dokumentumokat a ház átadásakor átveheti.
 4. JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK
  1. A Szerződésből és a projektdokumentációból adódó összes kitétel ill. követelménynek való megfelelés esetén a kerámia kompozit falak jótállási időszaka 30 év. Az épület egyéb alkotórészeinek garancia ideje megegyezik saját gyártó által vállalt jótállási idővel. Ezen egyéb részek alatt a tetőfedés, az ablakok, a vízvezeték-szerelvények és az összes többi kiegészítő építkezési kellékek érthetőek.